Categories
#inkomstenbelasting #kvr #netto #payroll #verloning

KVR

De afkorting KVR staat voor Kleine Vergoeding Regeling en is een regeling speciaal voor artiesten om een deel van het gage voorlopig belastingvrij te ontvangen. Je mag per optreden een bedrag tussen 0 en 163 ontvangen als KVR. De belastingdienst gaat ervan uit dat je als artiest kosten maakt die je hiertegenover kunt zetten (bijvoorbeeld reiskosten of onderhoudskosten voor je instrument) aan het eind van het jaar. Als je minder kosten hebt gemaakt dan dat je kvr hebt ontvangen in een jaar moet je over het deel KVR dat hoger is dan je kosten alsnog inkomstenbelasting betalen. Van belang is dus om kosten-bonnen te bewaren als je KVR ontvangt.

Op http://www.verloningsburo.nl/kvr.html vind je een mooi overzicht van de voor- en nadelen van het toepassen van KVR.
Als je als musicus al een ander dienstverband hebt, is het interessant om wel KVR toe te passen omdat je anders waarschijnlijk dubbelop sociale lasten betaalt.
Als je als musicus geen ander dienstverband hebt en van de verloonde optredens moet leven, kan het interessant zijn om juist geen KVR toe te passen omdat je anders ook geen aanspraak maakt op uitkeringen over dat bedrag. Let wel, voor bijvoorbeeld een WW-uitkering moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid-en-ww/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering.html

Maak je voor een optreden sowieso bepaalde kosten (zoals gereden kilometers a 0.19 cent) dan zou je in ieder geval een KVR bedrag ter hoogte van die reiskosten kunnen toepassen, want dat zijn werkelijk gemaakte kosten waarover je geen belasting verschuldigd bent, óók niet alsnog aan het eind van het jaar.

Rekenvoorbeelden:
-Is het gage 200 en wil je maximaal KVR toepassen. Dan mag je 163 toepassen en over de overige 37 euro worden loonheffing en premies berekend.
-Is het gage 200 en wil je alleen over je reiskosten KVR toepassen en heb je 100 km gereden? Dan voer je 19 euro KVR op en worden over de overige 181 euro loonheffing en premies berekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories
#kvr #payroll #uitkoopsom #verloning

Bruto afspraak?

Het verschil tussen uitkoopsom, bruto en netto. Glij er niet over uit. Spreekt een podium met jou een bruto bedrag af voor een optreden, houd er dan rekening mee dat je werkgever voor dat optreden (het podium of je verloningskantoor) nog werkgeverslasten moet afdragen. In totaal is dat podium dus eigenlijk meer kwijt dan het bruto bedrag dat je hebt afgesproken (bruto+werkgeverslasten). Wat een podium eigenlijk zal willen weten is “hoeveel gaat me dit in totaal kosten?” Dat bedrag heet de uitkoopsom. Van de uitkoopsom worden dus ten eerste werkgeverspremies afgetrokken en ten tweede werknemerspremies en loonheffing voordat jij netto uitbetaald krijgt…