Categories
#BTW #kor #misverstanden

Kleine ondernemersregeling vernieuwd

De kleine ondernemersregeling is vernieuwd, of zeg maar gerust verdwenen. Vanaf 1 januari 2020 is de regeling aangepast. Voorheen was het zo dat je de af te dragen BTW in je eigen zak mocht steken als het bedrag niet hoger was dan 1345 euro. Bij een af te dragen bedrag van tussen pak ’em beet 1300 en 1800 mocht je een deel van de BTW houden.

Met ingang van 2020 is het zo dat je deel mag nemen aan de BTW-regeling als je omzet onder de 20.000 blijft. Je moet je dan wel hiervoor opgeven. Dat is vrijwillig. Op zich mooi, alleen het nadeel is dat je van je kosten de BTW ook niet meer kunt terugvragen. Feitelijk is de regeling niet meer vergelijkbaar met de oude, maar in een nieuwe vorm gegoten.

Check het ook op de site van de Belastingdienst

Categories
#inkomstenbelasting #kvr #netto #payroll #verloning

KVR

De afkorting KVR staat voor Kleine Vergoeding Regeling en is een regeling speciaal voor artiesten om een deel van het gage voorlopig belastingvrij te ontvangen. Je mag per optreden een bedrag tussen 0 en 163 ontvangen als KVR. De belastingdienst gaat ervan uit dat je als artiest kosten maakt die je hiertegenover kunt zetten (bijvoorbeeld reiskosten of onderhoudskosten voor je instrument) aan het eind van het jaar. Als je minder kosten hebt gemaakt dan dat je kvr hebt ontvangen in een jaar moet je over het deel KVR dat hoger is dan je kosten alsnog inkomstenbelasting betalen. Van belang is dus om kosten-bonnen te bewaren als je KVR ontvangt.

Op http://www.verloningsburo.nl/kvr.html vind je een mooi overzicht van de voor- en nadelen van het toepassen van KVR.
Als je als musicus al een ander dienstverband hebt, is het interessant om wel KVR toe te passen omdat je anders waarschijnlijk dubbelop sociale lasten betaalt.
Als je als musicus geen ander dienstverband hebt en van de verloonde optredens moet leven, kan het interessant zijn om juist geen KVR toe te passen omdat je anders ook geen aanspraak maakt op uitkeringen over dat bedrag. Let wel, voor bijvoorbeeld een WW-uitkering moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid-en-ww/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering.html

Maak je voor een optreden sowieso bepaalde kosten (zoals gereden kilometers a 0.19 cent) dan zou je in ieder geval een KVR bedrag ter hoogte van die reiskosten kunnen toepassen, want dat zijn werkelijk gemaakte kosten waarover je geen belasting verschuldigd bent, óók niet alsnog aan het eind van het jaar.

Rekenvoorbeelden:
-Is het gage 200 en wil je maximaal KVR toepassen. Dan mag je 163 toepassen en over de overige 37 euro worden loonheffing en premies berekend.
-Is het gage 200 en wil je alleen over je reiskosten KVR toepassen en heb je 100 km gereden? Dan voer je 19 euro KVR op en worden over de overige 181 euro loonheffing en premies berekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories
#bruto #misverstanden #netto #uitkoopsom #verloning

Misverstanden (2): bruto en uitkoopsom

De begrippen bruto en uitkoopsom worden nogal eens met elkaar verward. Sommige verloners noemen ‘uitkoopsom’ ook wel ‘bruto-bruto’, dubbel bruto als het ware. Hierbij een korte uitleg: Werknemers ontvangen netto salaris op hun bankrekening, daar zijn alle lasten al vanaf getrokken. Maar werkgevers geven een hoger bedrag uit als ze iemand in dienst hebben, de uitkoopsom. In Nederland hebben we te maken met werknemerspremies, werkgeverspremies en loonbelasting. Werkgevers moeten op het bruto salaris van werknemers loonbelasting en werknemerspremies inhouden om dat vervolgens af te dragen aan de belastingdienst. Ze betalen dan netto gage aan de werknemer. Maar ook moeten zij over het bruto salaris werkgeverspremies berekenen en dat zelf nog afdragen aan de belastingdienst (ook al zijn ze van artiesten niet ‘echte’ werkgevers, maar tijdelijke opdrachtgevers). De som die je dus kunt maken, gaat als volgt:

Uitkoopsom – werkgeverspremies = bruto gage.
Bruto gage – werknemerspremies en loonheffing = netto gage.

Het is als artiest handig om hier goed rekening mee te houden en duidelijk te zijn over welk bedrag je een afspraak maakt met je opdrachtgever. Van de uitkoopsom blijft een veel lager bedrag over aan netto gage!

Categories
#inkomstenbelasting #kvr #misverstanden

Misverstanden (1): KVR belastingvrij

Regelmatig kloppen er artiesten aan met de vraag hoe het precies zit met KVR…  ‘want dat is toch belastingvrij? …heb ik gehoord’…. Nee, helaas, KVR (Kleine Vergoedings Regeling, ook vaak Kleine Artiesten Regeling genoemd) is niet belastingvrij. Het is een voorlopige belastingvrije uitbetaling van gage (met een maximum van 163 euro (2011)). Dit betekent dat de werkgever geen premies en heffingen hoeft in te houden en er voor de muzikant of artiest meer netto overblijft. Maar je moet aan het eind van het jaar in je inkomstenbelastingaangifte deze inkomsten wel opgeven en daar – wil je er niet alsnog belasting over moeten betalen – kosten tegenover zetten. De belastingdienst gaat er met deze regeling vanuit dat muzikanten en artiesten veelal aftrekbare kosten hebben.

Categories
#BTW #inkomstenbelasting #ondernemer

Ben ik ondernemer?

Wat is de definitie van ondernemer? Mag ik mezelf ondernemer noemen? Tuurlijk, dat kan al vrij snel. Maar voor de belastingdienst ben je niet ‘zomaar’ ondernemer. Voor de belastingdienst kun je het ondernemersbegrip verdelen over twee zaken: omzetbelasting en inkomstenbelasting. Je kunt best voor de omzetbelasting ondernemer zijn, maar niet voor de inkomstenbelasting. Wil je precies weten hoe het werkt of zit? Muzaak legt het graag op een begrijpelijke manier uit.

Categories
#boekhouding #ondernemer

Effectief met een lijstje

Overzicht kwijt? Als je met je handen in je haar zit – spreekwoordelijk of echt – dan helpt het om lijstjes te maken en om gewoon maar dingen 1 voor 1 te gaan doen. Zo’n lijstje helpt ook bij het op orde krijgen van je #boekhouding. Het is niet moeilijk, je moet gewoon een beetje kunnen sorteren en opruimen. Dus: bonnetjes en inkomende facturen verzamelen; op datum leggen; uitgaande facturen compleet maken; op datum leggen; alles in een spreadsheet zetten; de computer het rekenwerk laten doen. Als je dit hebt, ben je al een heel eind op weg… Afspraak maken om hulp te krijgen bij het eenvoudig en effectief inrichten van je boekhouding?

Categories
#kvr #payroll #uitkoopsom #verloning

Bruto afspraak?

Het verschil tussen uitkoopsom, bruto en netto. Glij er niet over uit. Spreekt een podium met jou een bruto bedrag af voor een optreden, houd er dan rekening mee dat je werkgever voor dat optreden (het podium of je verloningskantoor) nog werkgeverslasten moet afdragen. In totaal is dat podium dus eigenlijk meer kwijt dan het bruto bedrag dat je hebt afgesproken (bruto+werkgeverslasten). Wat een podium eigenlijk zal willen weten is “hoeveel gaat me dit in totaal kosten?” Dat bedrag heet de uitkoopsom. Van de uitkoopsom worden dus ten eerste werkgeverspremies afgetrokken en ten tweede werknemerspremies en loonheffing voordat jij netto uitbetaald krijgt…

Categories
#BTW #inkomstenbelasting #VAR

Trouwen?

Als je speelt op een trouwerij hoef je geen belasting te betalen, denken veel muzikanten. Jammer, jammer. Ook voor bruiloften moet je gewoon BTW in rekening brengen en ook over die optredens is in principe inkomstenbelasting verschuldigd. Hoe komt het dan dat zoveel mensen dit beweren? Heeft te maken met de wetgeving. Het podium waar je optreedt, wordt volgens de wet normaalgesproken automatisch je werkgever (en dit kun je opheffen met een VAR of IPV), maar privefeestjes vormen daarop een uitzondering. Bij bruiloften is het bruidspaar dus niet je werkgever, ook wel fijn voor de tortelduifjes. Betekent niet dat daarmee alle belastingplicht vervalt…

Categories
#inkomstenbelasting #ondernemer

Ik geef het op!

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, download je een andere inkomstenbelastingaangifte dan wanneer je particulier bent voor de inkomstenbelasting. Duizelt het je nu al? Als ondernemer is de aangifte ingewikkelder, maar heb je ook te maken met een mooie aftrekpost: de ondernemersaftrek. Je hoeft zelf niet uit te kiezen welke aangifte je wilt doen, want de belastingdienst bepaalt wat jij bent. Je kan echter wel jouw situatie laten herbeoordelen…

Categories
#inkomstenbelasting #kvr #verloning

KVR

KVR is een voorlopige belastingvrije uitbetaling van gage. KVR staat voor kleine vergoedingsregeling en wordt zonder aftrek van premies en heffingen aan je uitbetaald. Je moet het totaalbedrag aan het eind van het jaar wel opgeven in je inkomstenbelastingaangifte. Als je geen kosten maakt, betaal je er alsnog belasting over…