Categories
#BTW #kor #misverstanden

Kleine ondernemersregeling vernieuwd

De kleine ondernemersregeling is vernieuwd, of zeg maar gerust verdwenen. Vanaf 1 januari 2020 is de regeling aangepast. Voorheen was het zo dat je de af te dragen BTW in je eigen zak mocht steken als het bedrag niet hoger was dan 1345 euro. Bij een af te dragen bedrag van tussen pak ’em beet 1300 en 1800 mocht je een deel van de BTW houden.

Met ingang van 2020 is het zo dat je deel mag nemen aan de BTW-regeling als je omzet onder de 20.000 blijft. Je moet je dan wel hiervoor opgeven. Dat is vrijwillig. Op zich mooi, alleen het nadeel is dat je van je kosten de BTW ook niet meer kunt terugvragen. Feitelijk is de regeling niet meer vergelijkbaar met de oude, maar in een nieuwe vorm gegoten.

Check het ook op de site van de Belastingdienst

Categories
#bruto #misverstanden #netto #uitkoopsom #verloning

Misverstanden (2): bruto en uitkoopsom

De begrippen bruto en uitkoopsom worden nogal eens met elkaar verward. Sommige verloners noemen ‘uitkoopsom’ ook wel ‘bruto-bruto’, dubbel bruto als het ware. Hierbij een korte uitleg: Werknemers ontvangen netto salaris op hun bankrekening, daar zijn alle lasten al vanaf getrokken. Maar werkgevers geven een hoger bedrag uit als ze iemand in dienst hebben, de uitkoopsom. In Nederland hebben we te maken met werknemerspremies, werkgeverspremies en loonbelasting. Werkgevers moeten op het bruto salaris van werknemers loonbelasting en werknemerspremies inhouden om dat vervolgens af te dragen aan de belastingdienst. Ze betalen dan netto gage aan de werknemer. Maar ook moeten zij over het bruto salaris werkgeverspremies berekenen en dat zelf nog afdragen aan de belastingdienst (ook al zijn ze van artiesten niet ‘echte’ werkgevers, maar tijdelijke opdrachtgevers). De som die je dus kunt maken, gaat als volgt:

Uitkoopsom – werkgeverspremies = bruto gage.
Bruto gage – werknemerspremies en loonheffing = netto gage.

Het is als artiest handig om hier goed rekening mee te houden en duidelijk te zijn over welk bedrag je een afspraak maakt met je opdrachtgever. Van de uitkoopsom blijft een veel lager bedrag over aan netto gage!

Categories
#inkomstenbelasting #kvr #misverstanden

Misverstanden (1): KVR belastingvrij

Regelmatig kloppen er artiesten aan met de vraag hoe het precies zit met KVR…  ‘want dat is toch belastingvrij? …heb ik gehoord’…. Nee, helaas, KVR (Kleine Vergoedings Regeling, ook vaak Kleine Artiesten Regeling genoemd) is niet belastingvrij. Het is een voorlopige belastingvrije uitbetaling van gage (met een maximum van 163 euro (2011)). Dit betekent dat de werkgever geen premies en heffingen hoeft in te houden en er voor de muzikant of artiest meer netto overblijft. Maar je moet aan het eind van het jaar in je inkomstenbelastingaangifte deze inkomsten wel opgeven en daar – wil je er niet alsnog belasting over moeten betalen – kosten tegenover zetten. De belastingdienst gaat er met deze regeling vanuit dat muzikanten en artiesten veelal aftrekbare kosten hebben.