Categories
#kvr #payroll #uitkoopsom #verloning

Bruto afspraak?

Het verschil tussen uitkoopsom, bruto en netto. Glij er niet over uit. Spreekt een podium met jou een bruto bedrag af voor een optreden, houd er dan rekening mee dat je werkgever voor dat optreden (het podium of je verloningskantoor) nog werkgeverslasten moet afdragen. In totaal is dat podium dus eigenlijk meer kwijt dan het bruto bedrag dat je hebt afgesproken (bruto+werkgeverslasten). Wat een podium eigenlijk zal willen weten is “hoeveel gaat me dit in totaal kosten?” Dat bedrag heet de uitkoopsom. Van de uitkoopsom worden dus ten eerste werkgeverspremies afgetrokken en ten tweede werknemerspremies en loonheffing voordat jij netto uitbetaald krijgt…